Arketip OSGB
1982 Tekirdağ doğumludur. İlk ve orta öğrenimi İzmir’de tamamlamıştır. İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde Yüksek Lisansa başlamış ve halen devam...
1987 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimi Antalya’da tamamlamıştır. Celal Bayar Üniversitesi Tütün Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden 2011 yılında bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden 2012 yılında...
1975 Almanya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Almanya ile İzmir’de tamamlamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 2014 yılından bu yana ARKETİP OSGB Bünyesinde A Sınıfı...