Arketip OSGB

Sağlık Danışmanlığı

Sağlık alanında hizmet veren kuruluş sayısındaki artış Bu kurumların teknolojik ve bilimsel donanımındaki farklılıklar Sektörün özelleşmesi neden ile doğan güvensizlik, Özellikle internet kaynaklı bilgi kirliliği ve Sağlık hizmetlerinin ekonomik boyutu karar verme sürecini oldukça zorlaştırmaktadır. Yakın zamana kadar başvurulabilecek sağlık kuruluşu sayısı sınırlı, uygulanan tanı ve tedavi yöntemleri benzerdi. Sağlık hizmetlerinde özel sektörün pastadaki diliminin artması ile farklı sağlık kuruluşlarında farklı seçeneklerle karşılaşıldığı durumlar sık görülmektedir.

  • İşe giriş ve periyodik muayenelerinin yapılması,
  • Çalışma ortamında hijyen ve sağlık denetimi,
  • Aşılama hizmetleri,
  • Sağlık raporu tetkikleri,
  • Poliklinik hizmeti,
  • İşyeri Hekimliği hizmeti

İLKELERİMİZ

Müşteri odaklılık

Kurumsal Yaklaşım

Çözüm Odaklılık

Güvenirlik

Gizlilik İlkesi

Yasalara Uyum İlkesi

Açıklık