Kurucu

Ümit Sağlam

Biography

1982 Tekirdağ doğumludur. İlk ve orta öğrenimi İzmir’de tamamlamıştır. İTÜ İşletme Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde Yüksek Lisansa başlamış ve halen devam etmektedir. Aynı yıl başladığı çalışma hayatında öncelikle dış ticaret konusunda edindiği tecrübeyi 2008 yılında çalışmaya başladığı otomasyon firmasında yurt dışından güvenlik ürünleri ithalatı konusunda kullanarak makine emniyeti konusunda kritik öneme sahip (güvenlik rölesi, Işık bariyeri, safety PLC vb.) ürünlerin ithalatını gerçekleştirmiştir. Bu ürünlerin uygulanması konusundaki bilgi yetersizliği görerek 2011 yılında İş Güvenliği uzmanı oluş ve İş Güvenliği Konusunda hizmet verecek olan ilk firmasını yine aynı yıl hayata geçirmiştir. Değişen mevzuat ve kanunlar eşliğinde Arketip OSGB firmasını 2013 yılında kurmuştur. 2013 yılından beri başta Makine, Elektronik, Otomasyon, Ambalaj ve İnşaat olmak üzere pek çok farklı sektörde firmalara İş Güvenliği konusunda danışmanlık, risk değerlendirmesi ve eğitim hizmetleri sunmuş, uygulamalar geliştirmiş ve ülkemizdeki iş güvenliği kültürünü arttırmak için sürekli çalışmıştır. Makine emniyeti, Kilitleme Etiketleme sistemleri(LOTO), Kalite konularında birçok sertifikaya sahip ve onlarca sistem kurulumu ve geliştirmesini yaparak birçok sektörde 1500’ün üzerinde firmaya danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.