Arketip OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Uygulamalarını %100 mevzuat uyumlu yapmak isteyen

 • Tüm Özel Kurum ve Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Birimleri
 • Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşların İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Birimleri
 • Tüm Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri
 • Tüm İş Güvenliği Uzmanları
 • Tüm İş Yeri Hekimleri
 • Tüm Çevre Görevlileri
 • Tüm Periyodik Ekipman Test Kontrol Muayene Yapan Firmalar
 • Tüm Endüstriyel Hijyen Ölçüm Analiz Yapan Firmalar
 • Tüm Tahlil Tetkik Laboratuvar İşlemleri Yapan Firmalar içindir.

Faaliyet Alanları;

 • İş Yeri Bilgileri
 • Alt Yüklenici Yönetim Sistemi
 • Çalışan Bilgileri
 • Özelleştirilebilir Uyarı ve Bilgilendirme Sistemi
 • Düzeltici Faaliyet (DF) Sistemi
 • Risk Değerlendirmesi
 • Yıllık Çalışma-Faaliyet Planı
 • Yıllık Eğitim Planları
 • Acil Durum Planları, Senaryoları ve Tatbikatları
 • Ekipman Periyodik Bakım/Kontrol Planları ve Takibi
 • Çalışma İzni Gerektiren İşlerin Takibi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantı Organizasyonları ve Takibi
 • İş Yeri Olay Takip Sistemi (Meslek Has., İş Kazaları, Ramak Kala, v.b)
 • Çalışan İşe Giriş/Periyodik Muayene/Tetkik Takibi
 • Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Takibi
 • Çalışan Mesleki Eğitimlerinin Takibi
 • Kişisel Maruziyet ve Ortam Ölçümlerinin Takibi
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Takibi
 • Kimyasallar ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formlar
 • Çevre Yönetim Sistemi
 • Çevrimdışı Uzaktan Eğitim Sistemi
 • Yıl/Dönem Sonu Değ. Raporları/İstatistikleri

İlkelerimiz

 

Müşteri odaklılık
Kurumsal Yaklaşım

 

Çözüm Odaklılık
Güvenirlik
Gizlilik İlkesi
Yasalara Uyum İlkesi
Açıklık