Kurucu

Alper Özgür

Biography

1987 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimi Antalya’da tamamlamıştır. Celal Bayar Üniversitesi Tütün Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden 2011 yılında bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. 2013 yılında iş güvenliği kariyerine Arketip OSGB bünyesinde iş güvenliği uzmanı olarak başlamıştır. 2018 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği “9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” nde sözlü bildiri gerçekleştirmiştir. 2019 yılından itibaren Arketip OSGB bünyesinde sorumlu müdürlük görevinde çalışmalarına devam etmektir. Patlamadan korunma dökümanı, yangın konularında birçok sertifikaya sahiptir.