Arketip OSGB

ARKETİP OSGB İş Güvenliği konusunda 2013 yılından beri İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın illerinde, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa bağlı olarak ilkeli, proaktif anlayış içinde, deneyimli kadrosu ile işyerlerine hizmet vermektedir.ARKETİP OSGB İş Güvenliği konusunda 2013 yılından beri İzmir, Manisa, Balıkesir ve Aydın illerinde, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa bağlı olarak ilkeli, proaktif anlayış içinde, deneyimli kadrosu ile işyerlerine hizmet vermektedir.

image
image
image

ARKETİP Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Günümüzde iş kazası oranlarının yüksek olması, yetersiz eğitimler, çalışma ortamı kalitesinin düşük ve iş güvenliği çalışmalarının sadece belli sektörlerde uygulanıyor olması ülkemizin mevcut gerçekleri arasındadır. Bu sebeple ARKETİP OSGB, profesyonel kadrosu ile ülkemizde iş ve işçi sağlığı ve güvenliği bilincinin yükseltilmesini, yaygınlaştırılmasını ve belli standardların oluşturulmasını misyon edinerek, sektöründe örnek olmak ve insanlara doğru bilgiyi aracısız şekilde vermek amacıyla kurulmuştur. Mühendislik, Danışmanlık, Eğitim, Laboratuvar, İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında hizmet sunmak, ARKETİP’in ana faaliyet konularıdır. Bu faaliyetleri yürütürken ARKETİP günümüz teknolojisini, mühendislik ve tecrübeyle birleştirerek, müşterilerine en kaliteli hizmeti sunmayı ve kazasız, sağlıklı günler sağlamayı hedefler. Saygılarımızla ARKETİP OSGB

Müşteri odaklılık

Kurumsal Yaklaşım

Çözüm Odaklılık

Güvenirlik

Gizlilik İlkesi

Yasalara Uyum İlkesi

Açıklık

Profesyonel Çözümlerimiz İle Hizmetlerimiz

  İlk Yardım Eğitimi

  Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması

  İş Güvenliği Uzmanlığı

  İşyerinde yapılan çalışmalar ilgili olarak tasarım, makine ve teçhizatın durumu

  İş Yeri Hekimliği

  İş sağlığı ve güvenliği için rehberlik yapmak, risk değerlendirmesi ve sağlık gözetimi yapmak, eğitim vermek.

  Yangın Danışmanlığı

  Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik;

  Makine Emniyeti

  Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini

  Periyodik Kontrol Hizmetleri Danışmanlığı

  25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  Mobil Sağlık Aracı Hizmetleri

  20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde çalışanların sağlık gözetimine yönelik;

  Yüksekte Çalışma Danışmanlığı

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir”

  Sağlık Danışmanlığı

  Sağlık alanında hizmet veren kuruluş sayısındaki artış Bu kurumların teknolojik ve bilimsel donanımındaki farklılıklar Sektörün özelleşmesi neden ile doğan güvensizlik,

  İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Seçimi Danışmanlığı

  Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  İş Hijyeni Ölçümleri Danışmanlığı

  Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm,

  Patlamadan Korunma Dökümanı

  30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan iş yerleri

  Kilitleme ve Etiketleme Sistemleri

  Etiketle Kilitle Emniyete Al Dene (EKED) Kilitleme/Etiketleme, makineleri tüm enerji kaynaklarından geçici olarak izole eden ve makine müdahaleleri devam ederken enerji verilmemesini sağlayan bir güvenlik prosedürüdür

  Yılından Beri
  0
  Uzman Ekip
  0 +
  Mutlu Müşteri
  0 +

  Ekip Üyelerimiz