Arketip OSGB

Kadromuz

İş Güvenliği Birimi

Haluk Özgürtaş

Haluk Özgürtaş

Haluk Özgürtaş

Haluk Özgürtaş
1975 Almanya doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Almanya ile İzmir’de tamamlamıştır. <span id="more">9 Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 2014 yılından bu yana ARKETİP OSGB Bünyesinde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 2015 yılından bu yana Hazine Müsteşarlığınca belirlenen esaslar dahilinde münhasıran SBM nezdinde kurulan veri tabanı üzerinden atanan Maden Komite Üyesi olarak Maden İşletmesi Risk İnceleme Ekspertiz Raporu hazırlanmasında görev almaktadır. 2016 yılından bu yana T.C. Adalet Bakanlığı İzmir Bilirkişi Bölge Kurulu listesinde İş Güvenliği Uzmanı Bilirkişisi olarak gerek bireysel gerek heyetle birlikte raporlamalar yazarak hizmet vermektedir. Yüksekte Çalışma ve yangın konularında birçok sertifikaya sahiptir.</span>

Alper Özgür

Kurucu
1987 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimi Antalya’da tamamlamıştır. <span id="more">Celal Bayar Üniversitesi Tütün Teknolojisi Mühendisliği Bölümünden 2011 yılında bölüm ikincisi olarak mezun olmuştur. Ayrıca Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. 2013 yılında iş güvenliği kariyerine Arketip OSGB bünyesinde iş güvenliği uzmanı olarak başlamıştır. 2018 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği “9. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi” nde sözlü bildiri gerçekleştirmiştir. 2019 yılından itibaren Arketip OSGB bünyesinde sorumlu müdürlük görevinde çalışmalarına devam etmektir. Patlamadan korunma dökümanı, yangın konularında birçok sertifikaya sahiptir.</span>

Ümit Sağlam

Kurucu
1982 Tekirdağ doğumludur. İlk ve orta öğrenimi İzmir’de tamamlamıştır. İTÜ İşletme <span id="more">Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde Yüksek Lisansa başlamış ve halen devam etmektedir. Aynı yıl başladığı çalışma hayatında öncelikle dış ticaret konusunda edindiği tecrübeyi 2008 yılında çalışmaya başladığı otomasyon firmasında yurt dışından güvenlik ürünleri ithalatı konusunda kullanarak makine emniyeti konusunda kritik öneme sahip (güvenlik rölesi, Işık bariyeri, safety PLC vb.) ürünlerin ithalatını gerçekleştirmiştir. Bu ürünlerin uygulanması konusundaki bilgi yetersizliği görerek 2011 yılında İş Güvenliği uzmanı oluş ve İş Güvenliği Konusunda hizmet verecek olan ilk firmasını yine aynı yıl hayata geçirmiştir. Değişen mevzuat ve kanunlar eşliğinde Arketip OSGB firmasını 2013 yılında kurmuştur. 2013 yılından beri başta Makine, Elektronik, Otomasyon, Ambalaj ve İnşaat olmak üzere pek çok farklı sektörde firmalara İş Güvenliği konusunda danışmanlık, risk değerlendirmesi ve eğitim hizmetleri sunmuş, uygulamalar geliştirmiş ve ülkemizdeki iş güvenliği kültürünü arttırmak için sürekli çalışmıştır. Makine emniyeti, Kilitleme Etiketleme sistemleri(LOTO), Kalite konularında birçok sertifikaya sahip ve onlarca sistem kurulumu ve geliştirmesini yaparak birçok sektörde 1500’ün üzerinde firmaya danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.</span>

Hülya Gül

<div class="col-lg-4 wow slideInUp" data-wow-delay="0.3s"> <div class="team-item bg-light rounded overflow-hidden mt-3"> <div class="text-center py-4"> <p id="3" class="text-dark m-0">1973 yılında Gaziantep’te doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. <span id="more">İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997-2004 yıllarında Antalya’da Dünya Bankası Kredili Altyapı İşleri İnşaatlarından hak ediş ve planlama mühendisliği yapmıştır. Daha sonrasında İzmir’de çeşitli alt ve üstyapı inşaatlarında yöneticilik pozisyonlarından görev almıştır. 2012 yılında ARKETİP OSGB firmasının kurucu ortağı olarak firma kurulumunu gerçekleştirmiş, halen ARKETİP OSGB’ de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında A Sınıfı Uzman olarak danışmanlık hizmet vermektedir.Ayrıca kendine ait olan firmasında 2012 yılından beri Çevre Danışmanlık hizmeti işlerini yürütmektedir.</span></p> </div> </div> </div>

Münevver Merve Katı

President & CEO

Münevver Merve Katı

President & CEO
1989 Ankara doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, liseyi İzmir’de Cem Bakioğlu Lisesi’nde tamamlamıştır. <span id="more">Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümünden 2012 yılında mezun olmuştur. 2016 yılında C Sınıfı Uzmanlık belgesini almış, İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne geçiş yapmıştır. 2018 yılında ise 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi’ni tamamlamıştır. Halen Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünde öğrenci olup yeni şeyler öğrenmeye ve kendini geliştirmeye devam etmektedir. 2022 yılında ise ARKETİP OSGB ailesi ile tanışmış, bu aile ile çalışmaktan mutluluk duymaktadır.</span>

Tuba Demirel

1985 Nazilli doğumludur. İlk ve orta öğrenimi Kütahya’da, Liseyi Ali Güral Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.<span id="more"> Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde 2013 yılında Yüksek Lisans derecesi sahibi olmuştur. 2019 yılından bu yana ARKETİP OSGB Bünyesinde B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca İstanbul Rumeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden 2020 yılında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi elde etmiştir. Bitirme Projesi olarak “İş Hijyeni Ortam Ölçümlerinde Parametre Seçimi, Fiziksel ve Kimyasal Etkenlerin Ölçüm Yöntemleri” üzerinde çalışma yapmıştır. Kalite ve yangın konularında birçok sertifikaya sahiptir.</span>

Murat Can Erim

1999 İzmir - Karşıyaka doğumludur. İlk ve orta öğrenimi Karşıyaka’da, liseyi Behçet Uz Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. <span id="more">Ege Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümünü 2018 yılında yarım bırakıp, 2020 yılında Kavram Meslek Yüksek Okulunda İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden 2022 yılında mezun olmuştur. Ayrıca bu yıllar arasında, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı özel bir firmada 3 yıl süre ile Satış ve Pazarlama Sorumlusu olarak çalışmıştır. 2022 yılında bölüm stajını ARKETİP OSGB Bünyesinde tamamlamış ve alanındaki iş hayatına ARKETİP OSGB ile başlayarak İş Güvenliği Teknikeri olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kalite konusunda birçok belgeye sahiptir.</span>

Fatma Kılıçkaya

1995 İstanbul doğumludur. İlk öğrenimi İstanbul’da, ortaöğrenimini Uşak’ta tamamlamıştır.<span id="more"> Liseyi Uşak Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 2013 yılında Hemşire olarak mezun olmuştur. 2017 yılından bu yana ARKETİP OSGB Bünyesinde İşyeri Hemşiresi olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca İlkyardım konusunda çeşitli sertifikalara sahiptir.</span>

Hatice Timurdoğan

1969 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır..<span id="more"> Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren hekimlik yapmaktadır. 1995 ile 2000 yılları arasında Amasya’nın ilçelerinde sağlık ocağı hekimliği, 2000-2003 yılları arasında Konya’nın Emirgazi İlçesi’nde sağlık grup başkanı ve sağlık ocağı hekimi olarak, 2003-2008 yılları arasında Ankara’da sağlık ocağı hekimi, sağlık müdürlüğü bünyesinde eğitim organizatörü ve Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanlığında görev aldı. 2008-2021 yılları arasında Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi ve İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde acil hekimi olarak görev yaptı. 2022 yılından itibaren İzmir’de Arketip OSGB bünyesinde İşyeri Hekimi olarak görevi halen devam etmektedir. Eğitim becerileri eğitmenliği, Acil servis alanında birçok sertifikaya sahiptir. Scalp Akupunktur (YNSA) Sertifikasına sahiptir.</span>

Seyif Ali Akkaya

1958 Karaman doğumludur. İlk ve orta öğreniminin Karaman’da tamamlamıştır. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olmuştur. <span id="more">1984 yılından itibaren Hekimlik yapmaktadır. 1987 ile 2005 yılları arasında İzmir’de Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde on sekiz yıl, 2005-2009 yılları arasında İzmir’de Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde dört yıl süresince Pratisyen Hekim olarak görev yapılmıştır. 2012 yılında İzmir’de Arketip OSGB bünyesinde İşyeri Hekimi ve Sağlık Müdürü olarak görevi halen devam etmektedir. İlkyardım Eğitici ve Hijyen Eğitimi konularında birçok sertifikaya sahiptir.</span>

Ali Rıza Elmas

1953 Aydın doğumludur. İlk öğretim Aydın, Ortaöğretim ve Lise İzmir’de tamamlamıştır. Liseyi Uşak Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 2013 yılında <span id="more">Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1979 yılında mezun olmuştur. 1979 ile 1982 yılları arasında Muğla’da Sağlık Ocağı tabipliğinde çalışmıştır. 1983-1985 yılları arasında İzmir’de iki yıl süresince Pratisyen Hekim olarak görev yapılmıştır. 1985 yıllında İzmir Devlet Hastanesi Genel Cerrahi asistanlığına başlamıştır. 1989 yıllında Genel Cerrahi Uzmanı olarak Tokat Devlet hastanesinde görev yapmıştır. 1994 yıllında Manisa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlığı yapmıştır. 1997 yılında Seferihisar Devlet Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlığı yapmıştır. 2008 yılında Emekli olmuştur. Sonrasında İzmir’de özel kurumlarda Genel Cerrah olarak görev yapmıştır. 2019 yılında İzmir’de Arketip OSGB bünyesinde İşyeri Hekimi olarak görevi halen devam etmektedir. İlkyardım Eğitici ve Hijyen Eğitimi konularında birçok sertifikaya sahiptir.</span>