Arketip OSGB

Neden İSG Uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorundayız?

Neden İSG Uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorundayız? 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'na göre; sanayiden sayılan, devamlı olarak...

ARKETİP OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile bize ne gibi avantajlar sağlayabilir?

ARKETİP OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile bize ne gibi avantajlar sağlayabilir? Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi ARKETİP OSGB yerine getirecektir....

Neden sertifikalı İlkyardımcı bulundurmak zorundayım?

Neden sertifikalı İlkyardımcı bulundurmak zorundayım? 06/05/2002 tarihli İlk Yardım Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre (Değ: 18.03.2004 -25406 R.G.); tüm kurum ve...

Asıl işveren – Alt işveren ilişkisinin kurulma şartları nelerdir?

Asıl işveren - Alt işveren ilişkisinin kurulma şartları nelerdir? 27.09.2008 tarihli Alt İşverenlik Yönetmeliği'ne göre, asıl işveren alt işveren ilişkisinin...

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) nedir?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) nedir? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan...

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır?

İş sağlığı ve güvenliği kanunu kimleri kapsamaktadır? Kamu ve özel sektörde çalışan herkes, çırak ve stajyerler dahil kanundan yararlanabilmektedir. Kişinin...