Arketip OSGB
  • June 21, 2024
  • admin
  • 0

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) nedir?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *