Arketip OSGB
 • June 21, 2024
 • admin
 • 0

ARKETİP OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile bize ne gibi avantajlar sağlayabilir?

Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi ARKETİP OSGB yerine getirecektir.

 • • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatlarını düşünmeyeceksiniz.
 • İSGB kurmanız durumunda bulundurmanız gereken en az, 12 m² Sağlık Hizmetleri, 8 m² İş Güvenliği hizmetleri için oda bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
 • İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ek:1 gereği bulundurmanız gereken “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğunuz olmayacak.
 • İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacak. s
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
 • ARKETİP OSGB tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimimizin yine ARKETİP OSGB tarafından denetlenmesi sağlanarak verilen hizmetin kalitesi arttırılacaktır.
 • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
 • ARKETİP OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
 • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
 • ARKETİP OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *