Arketip OSGB
1953 Aydın doğumludur. İlk öğretim Aydın, Ortaöğretim ve Lise İzmir’de tamamlamıştır. Liseyi Uşak Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1979 yılında mezun olmuştur. 1979 ile...
1958 Karaman doğumludur. İlk ve orta öğreniminin Karaman’da tamamlamıştır. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun olmuştur. 1984 yılından itibaren Hekimlik yapmaktadır. 1987 ile 2005 yılları arasında İzmir’de Tepecik Eğitim...
1969 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır.. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren hekimlik yapmaktadır. 1995 ile 2000 yılları arasında Amasya’nın ilçelerinde sağlık...
1995 İstanbul doğumludur. İlk öğrenimi İstanbul’da, ortaöğrenimini Uşak’ta tamamlamıştır. Liseyi Uşak Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde tamamlamıştır. 2013 yılında Hemşire olarak mezun olmuştur. 2017 yılından bu yana ARKETİP OSGB Bünyesinde İşyeri...