KADROMUZ

Hülya GÜL:

İstanbul Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Kurucu Ortak

Ümit SAĞLAM:

İstanbul Teknik Üniversitesi
İşletme Mühendisliği
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı/Otomasyon Uzmanı
Kurucu Ortak

Seyif Ali AKKAYA:

Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Sağlık Müdürü/İş Yeri Hekimi

Alper ÖZGÜR:

Celal Bayar Üniversitesi
Tütün Teknoloji Mühendisliği
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı