İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
İş güvenliği eğitimleri:

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yasal Mevzuatlar
İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme
İş Kazalarının Oluşumu, İnceleme ve Değerlendirme Prensipleri
Yangın Eğitimleri
Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
Kişisel Koruyucu Malzeme Seçimi ve Kullanımı
Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
El Aletlerinin Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Kompresörler ve Tüplerde İş Güvenliği Önlemleri
Makine ve Tezgahlarla Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri
Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Ergonomi
Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Bakım ve Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yöntemleri
Periyodik analiz hizmetleri:
Kazan Periyodik Testi
Kompresör Periyodik Testi
Basınçlı Kapların Periyodik Testi
Kaldırma Araçlarının Periyodik Testi
Forklift, Lift, Yük Asansörü Periyodik Testi
Elektrik Tesisat ve Topraklama Kontrolü
Paratoner Topraklama Kontrolü

Risk analizi değerlendirmesi hizmeti:
Detaylı inceleme yapılması
Tehlikelerin belirlenmesi
Risklerin belirlenmesi ve hesaplanması
Düzeltici-Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması
Sonuçların değerlendirilmesi